ŘÍJEN

02.10.2018 00:00

3.10. -  Foto naší třídy v Chebském deníku

11. 10. - Informativní třídní schůzka v 16 hodin v 1. B.

              Těším se na Vaši účast.